top of page
A Better Hero
The front cover of the "A Better Hero" booklet.

Everyone wants a hero - someone who will fight for us, help us, give us hope. They might be a politician, a sportsperson, a

family member or a friend. But, eventually, all

these 'heroes' fail.

"A Better Hero" is 4 short readings from

Mark's gospel, showing us why Jesus Christ

is the hero who doesn't fail.

We've translated the readings and questions into

different languages so we hope that you can discover for yourself what Mark tells us about Jesus, the better hero. If you want to read this with someone, or can't see you language below, get in touch with us here.

Superman with cape flowing, standing majestically

To find the readings and questions in your language, click on the flags below...

alb.png

Albanian
(Shqip)

Flag-Greece.jpg

Greek
(ελληνικά)

Flag_of_Bulgaria_(bordered).png

Bulgarian
(български)

uk.jpg

English

a-better-hero-spread-1.jpg
indian-national-flag-500x500.jpg
Flag-Hungary.jpg

Hungarian
(Magyar nyelv)

italian.jpg

Italian
(Italiano)

pl-flag.jpg

Polish
(Polski)

EN_Bandiera_portogallo.jpg

Portuguese
(Português)

Flag_of_Pakistan.svg.png

Urdu
(اُردُو)

1200px-Flag_of_Romanian_Pilot.svg.png

Romanian
(Daco-Romanian)

Flag_of_Somalia.svg.png

Somali
(Soomaali)

flag-turkey-flat-design-flag-1497367.jpg

Turkish
(Türkçe)

ukraine.jpg

Ukrainian
(украї́нська мо́ва)

ir-flag.jpg

Farsi
(فارسی)

flag-of-spain.jpg

Spanish
(Español)

alb.png
Albanian
(Shqip)
Reading 1: Marku 2v1-12

Pas disa ditësh, ai erdhi përsëri në Kapernaum dhe u muar vesh se ai gjendej në shtëpi; dhe menjëherë u mblodhën aq shumë njerëz, sa nuk gjeje më vend as përpara derës; dhe ai u predikonte Fjalën. Atëhërë i erdhën disa që i paraqitën një të paralizuar, që po e bartnin katër vetë. Por, duke qenë se nuk mund t'i afroheshin për shkak të turmës, zbuluan çatinë në vendin ku ndodhej Jezusi dhe, mbasi hapën një vrimë, e lëshuan vigun mbi të cilin rrinte shtrirë i paralizuari. Jezusi, kur pa besimin e tyre, i tha të paralizuarit: ''O bir, mëkatet e tua të janë falur!''.

Por aty po rrinin ulur disa shkribë, të cilët, në zemër të vet, po mendonin: ''Pse vallë ky po flet blasfemi. Kush mund të falë mëkatet, veç Perëndisë vetë?''. Por Jezusi, i cili menjëherë kuptoi në frymën e vet se ata po i mendonin këto gjëra në veten e tyre, u tha atyre: ''Pse i mendoni këto gjëra në zemrat tuaja? Çfarë është më lehtë: t'i thuash të paralizuarit: "Mëkatet e tua të janë falur", apo t'i thuash: "Çohu, merre vigun tënd dhe ec"? Dhe tani, që ta dini se Biri i njeriut ka pushtet të falë mëkatët mbi dhe, unë po të them (i tha të paralizuarit): Çohu, merre vigun tënd dhe shko në shtëpinë tënde!"''. Dhe ai u ngrit menjëherë, mori vigun e vet dhe doli përjashta në praninë e të gjithëve dhe kështu të gjithë u habitën dhe lëvduan Perëndinë duke thënë: ''Një gjë të tillë s'e kemi parë kurrë!''.

1) Çfarë na tregon kjo histori se çfarë Marku mendon se kush është Jezusi?


2) Çfarë mendon Jezusi se cili është problemi më i madh i këtij njeriu? A është kjo surprizë?


3) Çfarë na tregon kjo histori se pse ka ardhur Jezusi?


4) A është ndryshe mendimi i Markut për Jezusin nga ajo se si e imagjinuat ju?

Reading 2: Marku 7v14-23

Pastaj thirri gjithë turmën rreth vetes dhe i tha: ''Më dëgjoni të gjithë dhe kuptoni: Nuk ka asgjë jashtë njeriut që, duke hyrë në të, mund ta ndotë atë; përkundrazi janë ato gjëra që dalin prej tij që e ndotin. Kush ka veshë për të dëgjuar, le të dëgjojë!

Më pas, kur ai u kthye në shtëpi, larg turmës, dishepujt e vet e pyetën për kuptimin e shëmbëlltyrës. Dhe ai u tha atyre: ''Edhe ju qënkeni kaq të pamend? A nuk e kuptoni se çdo gjë që nga jashtë hyn te njeriu nuk mund ta ndotë, sepse nuk i hyn në zemër, por në bark, dhe pastaj jashtëqitet në gjiriz?''. Duke folur kështu, ai i deklaroi të pastra të gjitha ushqimet.

Tha akoma: ''Ajo që del nga njeriu, e bën atë të ndotur. Sepse nga brenda, domethënë nga zemra e njeriut, dalin mendimet e mbrapshta, shkeljet e kurorës, kurvërimi, vrasjet, vjedhjet, lakmitë, ligësitë, mashtrimet, pafytyrësia, smira, blasfemia, kryelartësia, budallallëku. Të gjitha këto të mbrapshta dalin nga brenda dhe e ndotin njeriut''.

1) Çfarë është e befasueshme tek lista e të keqijave qe permend Jezusi?


2) Çfarë thotë Jezusi se ne jemi të natyrshëm?


3) Mund ta kemi të vështirë ta dëgjojmë atë që thotë Jezusi. Pse?


4) Si të ndihmon kjo që prioriteti i Jezusit është te fal mëkatin?

Reading 3: Marku 10v45; 15v33-39

Sepse edhe Biri i njeriut nuk erdhi që t'i shërbejnë, por për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e tij si çmim për shpengimin e shumë vetave''...

Pastaj, kur erdhi e gjashta orë, errësira e mbuloi gjithë vendin deri në të nëntën orë. Dhe në të nëntën orë Jezusi bërtiti me zë të lartë: ''Eloi, Eloi; lama sabaktani?'', që e përkthyer do të thotë: ''Perëndia im, Perëndia im, përse më ke braktisur?''. Dhe disa nga të pranishmit, kur e dëgjuan, thoshnin: ''Ja, ai po thërret Elian!''. Atëherë një prej tyre erdhi me vrap, e zhyti një sfungjer në uthull dhe, mbasi e vuri në një kallam, ia dha të pijë, duke thënë: ''Lëreni; të shohim nëse vjen Elia që ta zbresë poshtë''. Por Jezusi, si lëshoi një britmë të madhe, dha frymën.

Atëherë veli i tempullit u ça më dysh nga maja deri në fund. Dhe centurioni që qëndronte përballë Jezusit, kur pa se, pasi Jezusi bërtiti ashtu, kishte dhënë shpirt, tha: ''Me të vërtetë ky njeri ishte Biri i Perëndisë!''.

1) Çfarë thotë Jezusi se është misioni i tij? A të befason kjo?


2) Çfare dëshiron Marku që ne të shohim se çfarë ndodh kur Jezusi kryqëzohet?


3) Pse mendon se Marku na tregon për perden e tempullit që u shqye në dysh?


4) Shikoni reagimin e ushtarit ndaj asaj që sheh. Cila është përgjigja jonë ndaj gjithë kësaj?

Reading 4: Marku 8v34-38

Pastaj e thirri pranë vetes turmën me dishepujt e vet dhe iu tha: ''Kushdo që don të vijë pas meje, të mohojë vetveten, të marrë kryqin e vet dhe të më ndjekë, sepse ai që don të shpëtojë jetën e vet, do ta humbasë; por ai që do të humbasë jetën e vet për hirin tim e për ungjillin, do të shpëtojë. Ç'dobi do të ketë njeriu të fitojë gjithë botën, nëse më pas do të humbë shpirtin e vet? Ose çfarë mund të japë njeriu në shkëmbim të shpirtit të vet? Sepse kujtdo që do t'i vijë turp për mua dhe për fjalët e mia në mes të këtij brezi kurorëshkelës dhe mëkatar, për atë do t'i vijë turp edhe Birit të njeriut, kur të arrijë në lavdinë e Atit të vet, me engjëjt e shenjtë''.

1) Ç'do të thoshte për ju të fitoje botën? Cilat janë ambiciet tuaja më të mëdha në jetë?


2) A premton Jezusi se jeta e krishterë do të jetë e lehtë?


3) Pse Jezusi është heroi më i mirë qe ia vlen ta ndjekësh?


4) A mendonse ka diçka që na pengon te ndjekim Jezusin, heroin më të mirë?

Albania
Flag_of_Bulgaria_(bordered).png
Bulgarian
(български)
Reading 1: Mapka 2v1-12

След известно време, Той пак влезе в Капернаум; и разчу се че бил в къщата. И мнозина се събраха, така щото и около вратата не можаха да се поберат; и Той им говореше словото. Дохождат и донасят при Него един паралитик. Четирима го носеха; И като не можаха да се приближат до Него, поради народа, разкриха покрива на <къщата>, гдето беше, пробиха го и пуснаха постелката, на която лежеше паралитикът. А Исус, като видя вярата им, каза на паралитика: Синко, прощават ти се греховете.

А имаше там някои от книжниците, които седяха и размишляваха в сърцата си: Тоя защо говори така? Той богохулствува. Кой може да прощава грехове, освен един Бог? Исус, като разбра веднага с духа Си, че така размишляват в себе си, рече им: Защо размишлявате това в сърцата си? Кое е по-лесно, да река на паралитика: Прощават ти се греховете, или да река: Стани, вдигни постелката си и ходи? Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава грехове, (казва на паралитика): Тебе казвам: Стани, вдигни си постелката и иди у дома си. И той стана, веднага, вдигна си постелката и излезе пред всичките; така щото всички се зачудиха и славеха Бога, и думаха: Никога не сме виждали такова нещо.

 

1) Въз основа на тази история кой е Исус според Марко?


2) Според Исус какъв е най-големия човешки проблем? Това изненадва ли ви?


3) Според тази история защо е дошъл Исус?


4) По какво вашата представа за Исус се различава от тази на Марко?  

Reading 2: Mapka 7v14-23

И пак повика народа и каза им: Слушайте Ме всички и разбирайте. Няма нищо извън човека, което, като влиза в него, може да го оскверни; но тия неща, които излизат от него, те оскверняват човека. [Ако има някой уши да слуша, нека слуша].

И като остави народа и влезе в къщи, учениците Му Го попитаха за притчата. И каза им: Нима сте и вие тъй неразсъдливи? Не разбирате ли, че нищо, което влиза в човека от вън, не може да го оскверни? Защото не влиза в сърцето му, а в корема, и излиза в захода. (<Като каза това> той направи всички ястия чисти).

Каза още: Което излиза от човека, то осквернява човека. Защото отвътре, от сърцето на човеците, излизат зли помисли, блудства, кражби, убийства, прелюбодейства, користолюбие, нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око, хулене, гордост, безумство. Всички тия зли неща излизат отвътре и оскверняват човека.

1) Какво от списъка със “злини” които Исус споменава ви изненадва?


2) Какви сме ние по природа според Исус?


3) Това, което казва Исус може да ни се стори трудно за приемане. Защо?


4) Как това ни помага да разберем защо прощаването на греха е най-важно според Исус?

Reading 3: Mapka 10v45; 15v33-39

Защото наистина Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи, и да даде живота Си откуп за мнозина...

А на шестия час, настана тъмнина по цялата земя, <трая> до деветия час. И на деветия час Исус извика със силен глас: \"Елои, Елои Лама Савахтани"?\ което значи: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил? И някои от стоящите там, като чуха казаха: Ето вика Илия.

И един се завтече, натопи гъба в оцет, надяна я на тръст, и Му даде да пие, като казваше: Оставете! да видим дали ще дойде Илия да Го снеме. А Исус като издаде силен глас, издъхна.

И завесата на храма се раздра на две, отгоре до долу. А стотникът, който стоеше срещу Него, като видя, че така [извика и] издъхна, рече: Наистина тоя човек беше Син Божи.

1) Каква е мисията на Исус според самия Него? Това изненадва ли ви?


2) Какво иска Марко да видим, че се е случило когато Исус е бил разпънат на кръст?


3) Според вас защо Марко ни казва, че завесата в храма се е разкъсала на две?


4) Обърнете внимание как реагира войника на това, което вижда. Каква е нашата реакция към всичко това?

Reading 4: Mapka 8v34-38

И повика народа заедно с учениците Си и рече им: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, и <така> нека Ме следва. Защото който иска да спаси живота {Или душата; <така и до края на главата.>} си, ще го изгуби; а който изгуби живота си заради Мене и за благовестието, ще го спаси. Понеже какво се ползува човек като спечели целия свят, а изгуби живота си? Защото какво би дал човек в замяна на живота си? Защото ако се срамува някой поради Мене и поради думите Ми в тоя блуден и грешен род, то и Човешкият Син ще се срамува от него, когато дойде в славата на Отца Си със светите ангели.

1) Какво би означавало за вас да “придобиете света”? Какви са най-големите ви амбиции за живота ви.


2) Исус обещава ли, че християнския живот ще бъде лесен?


3) Защо Исус е по-добрия герой, когото си заслужава да следваме?


4) Какво ни пречи да следваме Исус, по-добрия герой?

Bulgaria
uk.jpg
English
Reading 1: Mark 2v1-12

A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. They gathered in such large numbers that there was no room left, not even outside the door, and he preached the word to them. Some men came, bringing to him a paralysed man, carried by four of them. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lowered the mat the man was lying on. When Jesus saw their faith, he said to the paralysed man, ‘Son, your sins are forgiven.’

Now some teachers of the law were sitting there, thinking to themselves, ‘Why does this fellow talk like that? He’s blaspheming! Who can forgive sins but God alone?’

Immediately Jesus knew in his spirit that this was what they were thinking in their hearts, and he said to them, ‘Why are you thinking these things? Which is easier: to say to this paralysed man, “Your sins are forgiven,” or to say, “Get up, take your mat and walk”? But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins.’ So he said to the man, ‘I tell you, get up, take your mat and go home.’ He got up, took his mat and walked out in full view of them all. This amazed everyone and they praised God, saying, ‘We have never seen anything like this!’

1) What does this story tell us about who Mark thinks Jesus is?


2) What does Jesus think is this man’s biggest problem? Is that surprising?


3) What does this story tell us about why Jesus has come?


4) How is Mark’s view of Jesus different to how you imagined Jesus?

Reading 2: Mark 7v14-23

Again Jesus called the crowd to him and said, ‘Listen to me, everyone, and understand this. Nothing outside a person can defile them by going into them. Rather, it is what comes out of a person that defiles them.’ 

After he had left the crowd and entered the house, his disciples asked him about this parable. ‘Are you so dull?’ he asked. ‘Don’t you see that nothing that enters a person from the outside can defile them? For it doesn’t go into their heart but into their stomach, and then out of the body.’ (In saying this, Jesus declared all foods clean.)

He went on: ‘What comes out of a person is what defiles them. For it is from within, out of a person’s heart, that evil thoughts come – sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance and folly. All these evils come from inside and defile a person.’

1) What’s surprising about the list of ‘evils’ that Jesus mentions?


2) What does Jesus say that we are naturally like?


3) We might find what Jesus says hard to hear. Why?


4) How does this help make sense of why Jesus’ priority is to forgive sin?

Reading 3: Mark 10v45; 15v33-39

For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many...’

[It was nine in the morning when they crucified Jesus]... At noon, darkness came over the whole land until three in the afternoon. And at three in the afternoon Jesus cried out in a loud voice, ‘Eloi, Eloi, lema sabachthani?’ (which means ‘My God, my God, why have you forsaken me?’).

When some of those standing near heard this, they said, ‘Listen, he’s calling Elijah.’

Someone ran, filled a sponge with wine vinegar, put it on a staff, and offered it to Jesus to drink. ‘Now leave him alone. Let’s see if Elijah comes to take him down,’ he said.

With a loud cry, Jesus breathed his last.

The curtain of the temple was torn in two from top to bottom. And when the centurion, who stood there in front of Jesus, saw how he died, he said, ‘Surely this man was the Son of God!’

1) What does Jesus say his mission is? Is this surprising?


2) What does Mark want us to see is going on when Jesus is crucified?


3) Why do you think Mark tells us about the temple curtain being ripped in two?


4) Look at the soldier’s response to what he sees. What’s our response to all this?

Reading 4: Mark 8v34-38

Then he called the crowd to him along with his disciples and said: ‘Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it. What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? If anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of them when he comes in his Father’s glory with the holy angels.’

1) What would it mean for you to “gain the world”? What are your biggest ambitions in life?


2) Does Jesus promise that the Christian life will be easy?


3) Why is Jesus a better hero who’s worth following?


4) If anything, what’s holding us back from following Jesus, the better hero?

English
Flag-Greece.jpg
Greek
(ελληνικά)
Reading 1: Μάρκος 2v1-12

Και μεθ' ημερας παλιν εισηλθεν εις Καπερναουμ και ηκουσθη οτι ειναι εις οικον. Και ευθυς συνηχθησαν πολλοι, ωστε δεν εχωρουν πλεον αυτους ουδε τα προθυρα· και εκηρυττεν εις αυτους τον λογον. Και ερχονται προς αυτον φεροντες παραλυτικον, βασταζομενον υπο τεσσαρων· και μη δυναμενοι να πλησιασωσιν εις αυτον εξ αιτιας του οχλου, εχαλασαν την στεγην οπου ητο, και διατρυπησαντες καταβιβαζουσι τον κραββατον, εφ' ου κατεκειτο ο παραλυτικος. Ιδων δε ο Ιησους την πιστιν αυτων, λεγει προς τον παραλυτικον· Τεκνον, συγκεχωρημεναι ειναι εις σε αι αμαρτιαι σου.

Ησαν δε τινες των γραμματεων εκει καθημενοι και διαλογιζομενοι εν ταις καρδιαις αυτων· Δια τι ουτος λαλει τοιαυτας βλασφημιας; τις δυναται να συγχωρη αμαρτιας ειμη εις, ο Θεος;

Και ευθυς νοησας ο Ιησους δια του πνευματος αυτου οτι ουτω διαλογιζονται καθ' εαυτους, ειπε προς αυτους· Δια τι διαλογιζεσθε ταυτα εν ταις καρδιαις σας; τι ειναι ευκολωτερον, να ειπω προς τον παραλυτικον, Συγκεχωρημεναι ειναι αι αμαρτιαι σου, η να ειπω, Σηκωθητι και επαρε τον κραββατον σου και περιπατει; αλλα δια να γνωρισητε οτι εξουσιαν εχει ο Υιος του ανθρωπου επι της γης να συγχωρη αμαρτιας λεγει προς τον παραλυτικον· Προς σε λεγω, Σηκωθητι και επαρε τον κραββατον σου και υπαγε εις τον οικον σου. Και ηγερθη ευθυς και σηκωσας τον κραββατον, εξηλθεν ενωπιον παντων, ωστε εξεπληττοντο παντες και εδοξαζον τον Θεον, λεγοντες οτι ουδεποτε ειδομεν τοιαυτα.

1) Τι μας λέει αυτή η ιστορία για το ποιος νομίζει ο Μαρκ ότι είναι ο Ιησούς;


2) Ποιο πιστεύει ο Ιησούς ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτού του ανθρώπου; Με εκπλήσσει αυτό;


3) Τι μας λέει αυτή η ιστορία για το γιατί ήρθε ο Ιησούς;


4) Πώς διαφέρει η άποψη του Μάρκου για τον Ιησού από το πώς φαντάστηκες τον Ιησού;

Reading 2: Μάρκος 7v14-23

Και προσκαλεσας παντα τον οχλον, ελεγε προς αυτους· Ακουετε μου παντες και νοειτε. Δεν ειναι ουδεν εισερχομενον εξωθεν του ανθρωπου εις αυτον, το οποιον δυναται να μολυνη αυτον, αλλα τα εξερχομενα απ' αυτου, εκεινα ειναι τα μολυνοντα τον ανθρωπον. Ο εχων ωτα δια να ακουη, ας ακουη.

Και οτε εισηλθεν εις οικον απο του οχλου, ηρωτων αυτον οι μαθηται αυτου περι της παραβολης. Και λεγει προς αυτους· Ουτω και σεις ασυνετοι εισθε; δεν καταλαμβανετε οτι παν το εξωθεν εισερχομενον εις τον ανθρωπον δεν δυναται να μολυνη αυτον; διοτι δεν εισερχεται εις την καρδιαν αυτου, αλλ' εις την κοιλιαν, και εξερχεται εις τον αφεδρωνα, καθαριζον παντα τα φαγητα.

Ελεγε δε οτι το εξερχομενον εκ του ανθρωπου, εκεινο μολυνει τον ανθρωπον. Διοτι εσωθεν εκ της καρδιας των ανθρωπων εξερχονται οι διαλογισμοι οι κακοι, μοιχειαι, πορνειαι, φονοι, κλοπαι, πλεονεξιαι, πονηριαι, δολος, ασελγεια, βλεμμα πονηρον· βλασφημια, υπερηφανια, αφροσυνη· παντα ταυτα τα πονηρα εσωθεν εξερχονται και μολυνουσι τον ανθρωπον.

1) Τι προκαλεί έκπληξη στη λίστα των «κακών» που αναφέρει ο Ιησούς;


2) Πώς λέει ο Ιησούς ότι είμαστε φυσικά;


3) μπορεί να βρούμε αυτό που λέει ο Ιησούς δύσκολο να ακούσουμε. Γιατί?


4) Πώς αυτό βοηθάει να κατανείμει γιατί η προτεραιότητα του Ιησού είναι να συγχωρήσει την αμαρτία;

Reading 3: Μάρκος 10v45; 15v33-39

διοτι ο Υιος του ανθρωπου δεν ηλθε δια να υπηρετηθη, αλλα δια να υπηρετηση και να δωση την ζωην αυτου λυτρον αντι πολλων...

Οτε δε ηλθεν η εκτη ωρα, σκοτος εγεινεν εφ' ολην την γην εως ωρας εννατης· και την ωραν την εννατην εβοησεν ο Ιησους μετα φωνης μεγαλης, λεγων· Ελωι, Ελωι, λαμα σαβαχθανι; το οποιον μεθερμηνευομενον ειναι, Θεε μου, Θεε μου, δια τι με εγκατελιπες;

Και τινες των παρεστωτων ακουσαντες, ελεγον· Ιδου, τον Ηλιαν φωναζει. Δραμων δε εις και γεμισας σπογγον απο οξους και περιθεσας αυτον εις καλαμον, εποτιζεν αυτον, λεγων· Αφησατε, ας ιδωμεν αν ερχηται ο Ηλιας να καταβιβαση αυτον. Ο δε Ιησους, εκβαλων φωνην μεγαλην, εξεπνευσε.

Και το καταπετασμα του ναου εσχισθη εις δυο απο ανωθεν εως κατω. Ιδων δε ο εκατονταρχος ο παρισταμενος απεναντι αυτου οτι ουτω κραξας εξεπνευσεν, ειπεν· Αληθως ο ανθρωπος ουτος ητο Υιος Θεου.

1) Τι λέει ο Ιησούς ότι είναι η αποστολή του; Σε εκπλήσσει αυτό;


2) Τι θέλει να δούμε ο Μάρκος όταν σταυρωθεί ο Ιησούς;


3) Γιατί νομίζεις ότι ο Μαρκ μας λέει για την κουρτίνα του ναού που σκίστηκε στα δύο;


4) Κοίτα την απάντηση του στρατιώτη σε αυτό που βλέπει. Ποια είναι η απάντησή μας σε όλα αυτά;

Reading 4: Μάρκος 8v34-38

Και προσκαλεσας τον οχλον μετα των μαθητων αυτου, ειπε προς αυτους· Οστις θελει να ελθη οπισω μου, ας απαρνηθη εαυτον και ας σηκωση τον σταυρον αυτου, και ας με ακολουθη. Διοτι οστις θελει να σωση την ζωην αυτου, θελει απολεσει αυτην· και οστις απολεση την ζωην αυτου ενεκεν εμου και του ευαγγελιου, ουτος θελει σωσει αυτην. Επειδη τι θελει ωφελησει τον ανθρωπον, εαν κερδηση τον κοσμον ολον και ζημιωθη την ψυχην αυτου; Η τι θελει δωσει ο ανθρωπος εις ανταλλαγην της ψυχης αυτου; Διοτι οστις αισχυνθη δι' εμε και δια τους λογους μου εν τη γενεα ταυτη τη μοιχαλιδι και αμαρτωλω, και ο Υιος του ανθρωπου θελει αισχυνθη δι' αυτον, οταν ελθη εν τη δοξη του Πατρος αυτου μετα των αγγελων.

1) τι θα σήμαινε για σένα να "κερδίσεις τον κόσμο"; ποιες είναι οι μεγαλύτερες φιλοδοξίες σου στη ζωή;


2) Υπόσχεται ο Ιησούς ότι η χριστιανική ζωή θα είναι εύκολη;


3) Γιατί ο Ιησούς είναι καλύτερος ήρωας που αξίζει να τον ακολουθήσεις;


4) Αν μη τι άλλο, τι μας εμποδίζει να ακολουθούμε τον Ιησού, τον καλύτερο ήρωα;

Greek
indian-national-flag-500x500.jpg
Reading 1: मार्क 2v1-12

कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया, कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए, कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली? और वह उन्‍हें वचन सुना रहा या। और लोग एक फोले के मारे हुए को चार मनुष्योंसे उठवाकर उसके पास ले आए। परन्‍तु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पंहुच सके, तो उन्‍होंने उस छत को जिस के नीचे वह या, खोल दिया और जब उसे उधेड़ चुके, तो उस खाट को जिस पर फोले का मारा हुआ पड़ा या, लटका दिया। यीशु न, उन का विश्वास देखकर, उस फोले के मारे हुए से कहा? हे पुत्र, तेरे पाप झमा हुए।

तब कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे, अपके अपके मन में विचार करने लगे। कि यह मनुष्य क्‍योंऐसा कहता है यह तो परमेश्वर की निन्‍दा करता है, परमेश्वर को छोड़ और कोन पाप झमा कर सकता है

यीशु ने तुरन्‍त अपक्की आत्क़ा में जान लिया, कि वे अपके अपके मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उन से कहा, तुम अपके अपके मन में यह विचार क्‍योंकर रहे हो

सहज क्‍या है क्‍या फोले के मारे से यह कहता कि तेरे पाप झमा हुए, या यह कहना, कि उठ अपक्की खाट उठा कर चल फिर परन्‍तु जिस से तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृय्‍वी पर पाप झमा करने का भी अधिक्कारने है (उस ने उस फोले के मारे हुए से कहा)। मैं तुझ से कहता हूं? उठ, अपक्की खाट उठाकर अपके घर चला जा। और वह उठा, और तुरन्‍त खाट उठाकर और सब के साम्हने से निकलकर चला गया, इस पर सब चकित हुए, और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, कि हम ने ऐसा कभी नहीं देखा।।

1) ये कहानी हमें क्या बताती है कि मरकुस क्या सोचता है कि यीशु कौन है?


2) यीशु क्या सोचता है कि आदमी की सबसे बड़ी समस्या क्या है?


3) ये कहानी हमें क्या बताती है कि यीशु क्यों आए?


4) यीशु के बारे में मरकुस का दृष्टिकोण आपके से किस प्रकार भिन्न है?

Reading 2: मार्क 7v14-23

और उस ने लोगोंको अपके पास बुलाकर उन से कहा, तुम सब मेरी सुनो, और समझो। ऐसी तो कोई वस्‍तु नहीं जो मनुष्य को बाहर से समाकर अशुद्ध करे? परन्‍तु जो वस्‍तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं, वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। यदि किसी के सुनने के कान होंतो सुन ले।

जब वह भीड़ के पास से घर में गया, तो उसके चेलोंने इस दृष्‍टान्‍त के विषय में उस से पूछा। उस ने उन से कहा? क्‍या तुम भी ऐसे ना समझ हो क्‍या तुम नहीं समझते, कि जो वस्‍तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है, वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती क्‍योंकि वह उसके मन में नहीं, परन्‍तु पेट में जाती है, और संडास में निकल जाती है यह कहकर उस ने सब भोजन वस्‍तुओं को शुद्ध ठहराया।

फिर उस ने कहा? जो मनुष्य में से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्‍योंकि भीतर से अर्यात्‍ मनुष्य मे मन से, बुरी बुरी चिन्‍ता व्यभिचार। चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्‍टता, छल, लुचपन, कुदृष्‍टि, निन्‍दा, अभिमान, और मूर्खता निकलती हैं। थे सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं।।

1) यीशु ने जिन बुरी बातों का उल्लेख किया है, उनकी सूची के बारे में आश्चर्य की बात क्या है?


2) यीशु मनुष्यों के बारे में क्या कहते हैं?


3) यीशु जो कहते हैं उसे स्वीकार करना हमारे लिए कठिन क्यों है?


4) यीशु जो कहता है वह हमें पापों को क्षमा करने की उसकी प्राथमिकता को समझने में कैसे मदद करता है?

Reading 3: मार्क 10v45; 15v33-39

क्‍योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिथे नहीं आया, कि उस की सेवा अहल की जाए, पर इसलिथे आया, कि आप सेवा टहल करे, और बहुतोंकी छुड़ौती के लिथे अपना प्राण दे।।

और दोपहर होने पर, सारे देश में अन्‍धिक्कारनेा छा गया? और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्‍द से पुकार कर कहा, इलोई, इलोई, लमा शबक्तनी जिस का अर्य है? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तू ने मुझे क्‍योंछोड़ दिया जो पास खड़े थे, उन में से कितनोंने यह सुनकर कहा: देखो यह एलिय्याह को पुकारता है। और एक ने दौड़कर इस्‍पंज को सिरके से डुबोया, और सरकण्‍डे पर रखकर उसे चुसाया? और कहा, ठहर जाओ, देखें, कि एलिय्याह उसे उतारने कि लिथे आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्‍द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिथे।

और मन्‍दिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। जो सूबेदार उसके सम्हने खड़ा या, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा, तो उस ने कहा, सचमुच यह मनुष्य, परमेश्वर का पुत्र या।

 

1) यीशु का उद्देश्य क्या है?


2) मरकुस हमें क्या दिखाना मांगता है कि यीशु कब सूली पर चढ़ाया गया?


3) आपको क्या लगता है कि मरकुस ने हमें क्यों बताया कि मंदिर के परदे फटे हुए थे?


4) यह देखकर सिपाही की क्या प्रतिक्रिया थी? और हमारी प्रतिक्रिया क्या है?

Reading 4: मार्क 8v34-38

उस ने भीड़ को अपके चेलोंसमेत पास बुलाकर उन से कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, वह अपके आपे से इन्‍कार करे और अपना क्रूस उठाकर, मेरे पीछे हो ले। क्‍योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिथे अपना प्राण खोएगा, वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्‍त करे और अपके प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्‍या लाभ होगा और मनुष्य अपके प्राण के बदले क्‍या देगा  जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझ से और मेरी बातोंसे लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतोंके साय अपके पिता की महिमा सहित आएगा, तब उस से भी लजाएगा।

1) दुनिया को हासिल करना तुम्हें क्या माइने करता है? तुम्हारे जिंदगी मे सबसे बड़ा अरमान क्या है!


2) क्या यीशु ने वादा किया था कि मसीही जीवन आसान होगा?


3) यीशु बेहतर नायक क्यों है जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए?


4) सबसे अच्छे नायक, यीशु का अनुसरण करने से हमें क्या रोक रहा है?

Hindi
Flag-Hungary.jpg
Hungarian
(Magyar nyelv)
Reading 1: Márk 2v1-12

Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely; ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek.  De mivel a sokaság miatt nem vihették őt hozzá, megbontották a tetőt ott, ahol ő volt, és a résen át leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához: Fiam, megbocsáttattak a te bűneid. 

Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben: Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja! Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? 

Jézus lelkében azonnal felismerte, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik: Miért tanakodtok így szívetekben? Melyik a könnyebb? Azt mondani a bénának, hogy megbocsáttattak a te bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, vedd az ágyadat és járj? Azért pedig, hogy megtudjátok, az Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön – így szólt a bénához: Neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza! Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára; úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették Istent, és ezt mondták: Ilyet még sohasem láttunk!

1) A történet szerint Márk mit gondol, KICSODA Jézus?


2) Jézus szerint ennek az embernek mi a legnagyobb problémája? Ez meglepő?


3) A történet szerint MIÉRT jött el Jézus?


4) Miben különbözik Márk Jézusról alkotott képe a tiédtől?

Reading 2: Márk 7v14-23

Ismét odahívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk: Hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg! Nincs semmi, ami kívülről az emberbe jutva tisztátalanná tehetné őt; hanem ami kijön az emberből, az teszi tisztátalanná. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja!

Amikor azután a sokaságot elhagyva bement a házba, megkérdezték tanítványai a példázatról. Ő pedig ezt mondta nekik: Ti is ennyire értetlenek vagytok? Nem értitek, hogy ami kívülről megy be az emberbe, az nem teheti tisztátalanná, mert nem a szívébe megy, hanem a gyomrába, és az árnyékszékbe kerül? Jézus ezzel tisztának nyilvánított minden ételt, és hozzátette: Ami az emberből kijön, az teszi őt tisztátalanná. Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, gonoszság, csalás, kicsapongás, irigység, rágalmazás, gőg, esztelenség. Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek, és teszik tisztátalanná az embert.

1) Mi az ami meglep a Jézus által felsorolt ‘gonoszságokkal’ kapcsolatban?


2) Jézus szerint milyenek vagyunk természetünkből adódóan?


3) Lehet, hogy nem könnyű hallani, amit Jézus mond. Miért?


4) Hogyan segít ez megérteni azt, hogy Jézus elsősorban miért bűnöket akar megbocsátani?

Reading 3: Márk 10v45; 15v33-39

Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért...

Amikor tizenkét óra lett, sötétség támadt az egész földön három óráig. Három órakor Jézus hangosan felkiáltott: Elói, elói, lámá sabaktáni! – ami ezt jelenti: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, amikor ezt hallották, így szóltak: Íme, Illést hívja. 

Valaki elfutott, és ecettel megtöltve egy szivacsot, nádszálra tűzte azt, inni adott neki, és így szólt: Lássuk csak, eljön-e Illés, hogy levegye őt? Jézus pedig hangosan felkiáltva kilehelte a lelkét.

Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt. Amikor pedig a százados, aki ott állt vele szemben, látta, hogy így lehelte ki a lelkét, ezt mondta: Bizony, ez az ember Isten Fia volt! 

1) Mit mond Jézus, mi a küldetése? Ez meglepő?


2) Mit akar Márk megmutatni nekünk, mi történik Jézus keresztre feszítésekor?


3) Szerinted miért említi Márk, hogy a templom függönye kettéhasadt?


4) Nézd, hogyan reagál a katona arra, amit lát. Mi a mi válaszunk minderre?

Reading 4: Márk 8v34-38

Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti az életét énértem és az evangéliumért, megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, de élete veszendőbe megy? Mert mit is adhatna az ember váltságdíjul az életéért? Mert ha valaki szégyell engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor eljön Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.

1) Mit jelentene neked, ha “megnyernéd a világot”? Mik a legnagyobb törekvéseid az életben?


2) Jézus azt ígéri, hogy a keresztény élet könnyű lesz?


3) Miért nagyobb hős Jézus, akit megéri követnünk?


4) Van bármi is, ami visszatart minket attól, hogy Jézust, a nagyobb hőst kövessük?

Hungarian
italian.jpg
Italian
(Italiano)
Reading 1: Marco 2v1-12

Ed entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone, da non esserci più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunziava loro la parola. Si recarono da lui con un paralitico portato da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dov'egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono il lettuccio su cui giaceva il paralitico. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati».

Seduti là erano alcuni scribi che pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può rimettere i peccati se non Dio solo?». Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate così nei vostri cuori? Che cosa è più facile: dire al paralitico: Ti sono rimessi i peccati, o dire: Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati,  ti ordino - disse al paralitico - alzati, prendi il tuo lettuccio e và a casa tua». Quegli si alzò, prese il suo lettuccio e se ne andò in presenza di tutti e tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile!».

1) Che cosa questa storia ci racconta su chi è Gesù secondo Marco?


2) Qual è il problema più grande di questa persona, secondo Gesù? E cosa ne pensi, ti stupisce?


3) Che cosa ci dice questa storia sul perché Gesù è venuto sulla terra?


4) In che cosa differisce l’idea che Marco ha di Gesù dalla tua? 

Reading 2: Marco 7v14-23

Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e intendete bene: non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo; sono invece le cose che escono dall'uomo a contaminarlo».

Quando entrò in una casa lontano dalla folla, i discepoli lo interrogarono sul significato di quella parabola. E disse loro: «Siete anche voi così privi di intelletto? Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può contaminarlo, perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e va a finire nella fogna?». Dichiarava così mondi tutti gli alimenti.

Quindi soggiunse: «Ciò che esce dall'uomo, questo sì contamina l'uomo. Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive: fornicazioni, furti, omicidi, adultèri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo».

1) Che cosa ti colpisce della lista di Gesù sulle ‘intenzioni cattive’ che escono dal cuore dell’uomo? 


2) Che cosa dice Gesù sulla natura del cuore dell’uomo?


3) Perché potremmo trovare quello che Gesù dice difficile?


4) In che modo tutto ciò ci aiuta a comprendere perché la priorità di Gesù è il perdono dei peccati?

Reading 3: Marco 10v45; 15v33-39

Il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti»...

Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Alle tre Gesù gridò con voce forte: Eloì, Eloì, lemà sabactàni?, che significa: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?

Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: «Ecco, chiama Elia!». Uno corse a inzuppare di aceto una spugna e, postala su una canna, gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò.

Il velo del tempio si squarciò in due, dall'alto in basso. Allora il centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel modo, disse: «Veramente quest'uomo era Figlio di Dio!».

1) Qual è la missione di Gesù? Ti stupisce?


2) Cosa vuole Marco mettere in evidenza mentre Gesù è crocefisso? 


3) Perché Marco ci fa notare che la cortina del tempio si straccia a metà?


4) Prendendo spunto dalla reazione del soldato Romano, qual è la nostra risposta a tutto questo?

Reading 4: Marco 8v34-38

Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del vangelo, la salverà. Che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la propria anima? E che cosa potrebbe mai dare un uomo in cambio della propria anima? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi».

1) Che cosa significa per te ‘guadagnare il mondo intero‘? Quali sono le tue ambizioni di vita più grandi ?


2) Secondo te, Gesù dice che la vita cristiana sarà facile?


3) Perché Gesù è il grande Eroe degno di essere seguito?


4) Se c’è, qual è la cosa che ti trattiene dal seguire Gesù, Il più grande Eroe di tutti?

Italian
pl-flag.jpg
Polish
(Polski)
Reading 1: Marka 2v1-12

A zasię przyszedł po kilku dniach do Kapernaum, i usłyszano, że jest w domu. A wnet zeszło się ich tak wiele, że się zmieścić nie mogli ani przede drzwiami; i opowiadał im słowo Boże. Tedy przyszli do niego niosący powietrzem ruszonego, którego czterej nieśli. A gdy do niego przystąpić nie mogli dla ciżby, odarli dach, gdzie był Jezus, a przełamawszy go, spuścili po powrozach na dół łoże, na którem leżał powietrzem ruszony. A widząc Jezus wiarę ich, rzekł powietrzem ruszonemu: Synu! odpuszczone są tobie grzechy twoje.

A byli tam niektórzy z nauczonych w Piśmie, siedząc i myśląc w sercach swoich: Czemuż ten takie mówi bluźnierstwa? któż może grzechy odpuszczać, tylko sam Bóg?

A zaraz poznawszy Jezus duchem swym, iż tak w sobie myśleli, rzekł im: Czemuż tak myślicie w sercach waszych? Cóż łatwiejszego jest, rzec powietrzem ruszonemu: Odpuszczone są tobie grzechy, czyli rzec: Wstań i weźmij łoże twoje, a chodź? Ale żebyście wiedzieli, iż Syn człowieczy ma moc na ziemi grzechy odpuszczać, rzekł powietrzem ruszonemu: Tobie mówię: Wstań, a weźmij łoże twoje, a idź do domu twego. A on zarazem wstał, i wziąwszy łoże swoje, wyszedł przed wszystkimi, tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga, mówiąc: Nigdyśmy nic takiego nie widzieli.

1) Co ta opowiesc mowi nam o tym, za kogo Marek uwazal Jezusa?


2) Co według Jezusa jest największym problemem tego człowieka? Czy to zaskakujące?


3) Według tej historii, dlaczego Jezus przyszedł?


4) Jak postrzeganie Jezusa przez Marka jest inne od tego jak ty sobie Jezusa wyobrazales?

Reading 2: Marka 7v14-23

A zwoławszy wszystkiego ludu, mówił im: Słuchajcie mię wszyscy, a zrozumiejcie! Nie masz nic z rzeczy zewnętrznych, które wchodzą w człowieka, co by go mogło pokalać; ale to, co pochodzi z niego, to jest, co pokala człowieka. Jeźli kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha!

A gdy wszedł w dom od onego ludu, pytali go uczniowie jego o to podobieństwo. Tedy im rzekł: Także i wy bezrozumni jesteście? Azaż nie rozumiecie, iż wszystko, co zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może go pokalać? Albowiem nie wchodzi w serce jego, ale w brzuch, i do wychodu wychodzi, czyszcząc wszystkie pokarmy.

I powiedział, że co pochodzi z człowieka, to pokala człowieka. Bo z wnętrzności serca ludzkiego pochodzą złe myśli, cudzołóstwa, wszeteczeństwa, mężobójstwa, Kradzieże, łakomstwa, złości, zdrada, niewstyd, oko złe, bluźnierstwo, pycha, głupstwo. Wszystkie te złe rzeczy pochodzą z wnętrzności, i pokalają człowieka.

1) Co jest zaskakującego w liście grzechów, o której wspomina Jezus?


2) Co Jezus mowi o tym jacy jestesmy z natury?


3) Możemy mieć trudności ze słuchaniem tego co mówi Jezus. Dlaczego?


4) Jak to pomaga zrozumieć dlaczego najważniejsze dla Jezusa jest przebaczenie grzechów?

Reading 3: Marka 10v45; 15v33-39

Bo i Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służył, i aby dał duszę swą na okup za wielu...

A gdy było o godzinie szóstej, stała się ciemność po wszystkiej ziemi, aż do godziny dziewiątej. A o godzinie dziewiątej zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc: Eloi! Eloi! Lamma sabachtani, co się wykłada: Boże mój! Boże mój! czemuś mię opuścił?

A niektórzy z tych, co tam stali, usłyszawszy mówili: Oto Elijasza woła. Zatem bieżawszy jeden, napełnił gąbkę octem, a włożywszy ją na trzcinę, dawał mu pić, mówiąc: Zaniechajcie, patrzmy, jeźli przyjdzie Elijasz, zdejmować go. A Jezus zawoławszy głosem wielkim, oddał ducha.

I rozerwała się zasłona kościelna na dwoje, od wierzchu aż do dołu. Tedy widząc setnik, który stał przeciwko niemu, iż tak wołając oddał ducha, rzekł: Prawdziwie człowiek ten był Synem Bożym.

1) Co Jezus mówi o swojej misji? Czy to jest zaskakujące?


2) Co takiego się dzieje, co Marek chce nam pokazać, podczas ukrzyżowania Jezusa?


3) Dlaczego według Ciebie Marek opowiada Nam o rozdarciu kurtyny w Świątyni?


4) Jaka jest reakcja zolnierza na to Co widzi? A jaka jest nasza reakcja na to?

Reading 4: Marka 8v34-38

A zwoławszy ludu z uczniami swoimi, rzekł im: Ktokolwiek chce za mną iść, niech samego siebie zaprze, a weźmie krzyż swój, i naśladuje mię. Albowiem kto by chciał zachować duszę swą, straci ją; a kto by stracił duszę swą dla mnie i dla Ewangielii, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby wszystek świat pozyskał, a szkodowałby na duszy swojej? Albo co za zamianę da człowiek za duszę swoję? Albowiem kto by się wstydził za mię i za słowa moje między tym rodzajem cudzołożnym i grzesznym, i Syn człowieczy wstydzić się za niego będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z Anioły świętymi.

1) Co znaczylo by dla ciebie "zdobycie Swiata"? Jakie sa twoje najwieksze zyciowe ambicje?


2) Czy Jezus obiecuje, że życie Chrześcijanina będzie łatwe?


3) Dlaczego Jezus jest bohaterem, którego warto naśladować?


4) Czy jest cos Co nas powstrzymuje przed nasladowaniem Jezusa?

Polish
EN_Bandiera_portogallo.jpg
Portuguese
(Português)
Reading 1: Marcos 2v1-12

Alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos, a ponta de não caberem nem mesmo diante da porta; e ele lhes anunciava a palavra. Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico, carregado por quatro; e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados.

Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si, e perguntou-lhes: Por que arrazoais desse modo em vossos corações? Qual é mais fácil? dizer ao paralítico: Perdoados são os teus pecados; ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito, e anda? Ora, para que saibais que o Filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados ( disse ao paralítico ), a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito, e vai para tua casa. Então ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu à vista de todos; de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante.

1) O que essa história nos diz sobre quem Marcos pensa que Jesus é?


2) O que Jesus acha que é o maior problema? Isso é surpreendente?


3) O que essa história nos diz sobre por que Jesus veio?


4) Como a visão de Marcos sobre Jesus é diferente de como você imaginou Jesus?

Reading 2: Marcos 7v14-23

E chamando a si outra vez a multidão, disse-lhes: Ouvi-me vós todos, e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, possa contaminá-lo; mas o que sai do homem, isso é que o contamina. [Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça.]

Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Respondeu-lhes ele: Assim também vós estais sem entender? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora? Assim declarou puros todos os alimentos.

E prosseguiu: O que sai do homem , isso é que o contamina. Pois é do interior, do coração dos homens, que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez; todas estas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem.

1) O que é surpreendente sobre a lista de 'males' que Jesus menções?


2) Como Jesus diz que somos naturalmente semelhantes?


3) Podemos achar o que Jesus diz difícil de ouvir. Por quê?


4) Como isso o ajuda a entender por que a prioridade de Jesus é perdoar pecados?

Reading 3: Marcos 10v45; 15v33-39

Pois também o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos...

E, chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra, até a hora nona. E, à hora nona, bradou Jesus em alta voz: Eloí, Eloí, lamá, sabactani? que, traduzido, é: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?

Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Eis que chama por Elias. Correu um deles, ensopou uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias virá tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou.

Então o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. Ora, o centurião, que estava defronte dele, vendo-o assim expirar, disse: Verdadeiramente este homem era filho de Deus.

1) O que Jesus diz sua missão é? Isso é surpreendente?


2) O que Marcos quer que vejamos quando Jesus for crucificado?


3) Por que você acha que Marcos nos conta que a cortina do templo foi rasgada em duas?


4) Veja a resposta do soldado ao que ele vê. Qual é a nossa resposta a tudo isso?

Reading 4: Marcos 8v34-38

E chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á; mas quem perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, salvá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que diria o homem em troca da sua vida? Porquanto, qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do homem quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos.

1) O que significaria para você “ganhar o mundo”? Quais são suas maiores ambições na vida?


2) Jesus promete que a vida cristã será fácil?


3) Por que Jesus é um herói melhor que vale a pena seguir?


4) Se alguma coisa, o que está nos impedindo de seguir Jesus, o herói supremo?

Portuguese
1200px-Flag_of_Romanian_Pilot.svg.png
Reading 1: Marcu 2v1-12

După cîteva zile, Isus S'a întors în Capernaum. S'a auzit că este în casă, şi s'au adunat îndată aşa de mulţi că nu putea să -i mai încapă locul dinaintea uşii. El le vestea Cuvîntul. Au venit la el nişte oameni, cari I-au adus un slăbănog, purtat de patru inşi. Fiindcă nu puteau să ajungă pînă la El, din pricina norodului, au desfăcut acoperişul casei unde era Isus, şi, după ce l-au spart, au pogorît pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Cînd le -a văzut Isus credinţa, a zis slăbănogului: ,,Fiule, păcatele îţi sînt iertate!``

Unii din cărturari, cari erau de faţă, se gîndeau în inimile lor: ,,Cum vorbeşte omul acesta astfel? Huleşte! Cine poate să ierte păcatele decît numai Dumnezeu?`` Îndată, Isus a cunoscut, prin duhul Său, că ei gîndeau astfel în ei, şi le -a zis: ,,Pentru ce aveţi astfel de gînduri în inimile voastre? Ce este mai lesne: a zice slăbănogului: ,,Păcatele îţi sînt iertate``, ori a zice: ,,Scoală-te, ridică-ţi patul, şi umblă?`` Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pămînt să ierte păcatele, ,,Ţie îţi poruncesc``, a zis El slăbănogului, -,,scoală-te, ridică-ţi patul, şi du-te acasă.`` Şi îndată, slăbănogul s'a sculat, şi -a ridicat patul, şi a ieşit afară în faţa tuturor; aşa că toţi au rămas uimiţi, şi slăveau pe Dumnezeu, şi ziceau: ,,Niciodată n'am văzut aşa ceva!``

1) Ce ne spune această poveste despre CINE crede Mark că este Isus?


2) Care este cea mai mare problema a acestui om considerate de Isus? Este aceasta surprinzător?


3) Ce ne spune această poveste despre DE CE a venit Isus?


4) Prin ce este diferit punctul de vedere al lui Marcu despre Isus față de modul în care ti L-ai imaginat tu pe Isus?

Reading 2: Marcu 7v14-23

În urmă, a chemat din nou noroadele la Sine, şi le -a zis: ,,Ascultaţi-Mă toţi şi înţelegeţi. Afară din om nu este nimic care, intrînd în el, să -l poată spurca; dar ce iese din om, aceea -l spurcă. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă.``

Dupăce a intrat în casă, pe cînd era departe de norod, ucenicii Lui L-au întrebat despre pilda aceasta. El le -a zis: ,,Şi voi sînteţi aşa de nepricepuţi? Nu înţelegeţi că nimic din ce intră în om de afară, nu -l poate spurca? Fiindcă nu intră în inima lui, ci în pîntece, şi apoi este dat afară în hazna?`` A zis astfel, făcînd toate bucatele curate.

El le -a mai zis: ,,Ce iese din om, aceea spurcă pe om. Căci dinlăuntru, din inima oamenilor, ies gîndurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtişagurile, lăcomiile, vicleşugurile, înşelăciunile, faptele de ruşine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies dinlăuntru, şi spurcă pe om.``

1) Ce este surprinzător în lista „pacatelor” pe care o menționează Isus?


2) Cum spune Isus că sunt oamenii în mod natural?


3) S-ar putea să acceptam greu ceea ce spune Isus. De ce?


4) Cum ne ajută acest lucru să înțelegem prioritatea iertarii pacatului despre care vorbeste Isus?

Reading 3: Marcu 10v45; 15v33-39

Căci Fiul omului n'a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi!``

La ceasul al şaselea, s'a făcut întunerec peste toată ţara, pînă la ceasul al nouălea. Şi în ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: ,,Eloi, Eloi, lama sabactani`` care, tîlmăcit, înseamnă: ,,Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentruce M'ai părăsit?``

Unii din cei ce stăteau acolo, cînd L-au auzit, ziceau: ,,Iată, cheamă pe Ilie!`` Şi unul din ei a alergat de a umplut un burete cu oţet, l -a pus într'o trestie, şi I -a dat să bea, zicînd: ,,Lăsaţi să vedem dacă va veni Ilie să -L pogoare de pe cruce!`` Dar Isus a scos un strigăt tare, şi Şi -a dat duhul.

Perdeaua dinlăuntrul Templului s'a rupt în două de sus pînă jos. Sutaşul, care sta în faţa lui Isus, cînd a văzut că Şi -a dat astfel duhul, a zis: ,,Cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!``

1) Care este misiunea lui Isus despre care El ne vorbeste? Este acest lucru surprinzător pentru tine?


2) Ce vrea Marcu să vedem în timpul răstignirii lui Isus?


3) De ce crezi că Marcu ne spune despre cortina templului ruptă în două?


4) Privește răspunsul soldatului la ceea ce vede. Care este răspunsul nostru la toate acestea?

Reading 4: Marcu 8v34-38

Apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi, şi le -a zis: ,,Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuş, să-şi ia crucea, şi să Mă urmeze. Căci oricine va vrea să-şi scape viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa din pricina Mea şi din pricina Evangheliei, o va mîntui. Şi ce foloseşte unui om să cîştige toată lumea, dacă îşi pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Pentrucă de oricine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în acest neam preacurvar şi păcătos, Se va ruşina şi Fiul omului, cînd va veni în slava Tatălui Său împreună cu sfinţii îngeri.``

1) Ce însemna pentru tine „a câștiga toata lumea”? Care sunt cele mai mari ambiții ale tale în viața ta?


2) Promite Isus că viața creștină va fi ușoară?


3) De ce este Isus un EROU mai bun, care merită urmat?


4) Ce ne împiedică să-L urmăm pe Isus, cel mai mare EROU?

Romanian
Flag_of_Somalia.svg.png
Somali
(Soomaali)
Reading 1: Markos 2v1-12

Dhawr maalmood dabadeed goortuu haddana Kafarna'um galay, waxaa la maqlay inuu guriga joogo. Markaasaa waxaa is-urursaday dad badan, sidaa daraaddeed meel ay joogsadaan ayay ka waayeen xataa albaabka hortiisii, oo iyaga ayuu ereygii kula hadlay. Kolkaasay u yimaadeen oo nin curyaan ah u keeneen, waxaana siday afar qof. Goortay u soo dhowaan kari waayeen dadkii badnaa daraaddiis ayay saqafka dusha ka fureen meeshuu joogay. Goortii ay jebsheen, waxay ka soo dejiyeen sariirtii ninkii curyaanka ahaa ku jiifay. Ciise kolkuu rumaysadkoodii arkay, ayuu ninkii curyaanka ahaa ku yidhi, Wiilkow, dembiyadaadu waa cafiyan yihiin. 

Laakiin halkaa waxaa joogay qaar culimmada ah oo iska fadhiyey oo qalbiyadooda ka fikirayay, oo waxay isku yidhaahdeen, Ninkanu muxuu sidan ugu hadlayaa? Wuu caytamayaa. Ayaa dembiyo cafiyi kara Ilaah keliya maahee? Kolkiiba Ciise ruuxiisuu ka ogaaday inay sidaas qalbiyadooda ka fikirayaan, oo wuxuu ku yidhi, Maxaad waxan qalbiyadiinna ugaga fikiraysaan? Iyamaa hawl yar, in curyaanka lagu yidhaahdo, Dembiyadaadu waa cafiyan yihiin, ama in lagu yidhaahdo, Kac oo sariirtaada qaado oo soco? Laakiin si aad ku garataan in Wiilka Aadanahu dhulka ku leeyahay amar uu dembiyada ku cafiyo (ayuu ninkii curyaanka ahaa ku yidhi), Waxaan ku leeyahay, Kac oo sariirtaada qaado oo gurigaaga tag. Kolkiiba wuu kacay oo sariirtiisii qaatay; wuuna baxay dadkii oo dhan hortooda, sidaa darteed ayay la wada yaabeen, wayna ammaaneen Ilaah, oo waxay yidhaahdeen, Weligayo sidan oo kale ma aannu arag.

1) Maxay sheekadani inoo sheegaysaa? Yuu u malaynayaa Markos inuu Ciise yahay?


2) Muxuu Ciise u malaynayaa in tani ay tahay dhibka ugu weyn ee ninkani qabo? Taasi ma yaabbaa?


3) Maxay sheekadani inoo sheegaysaa? Muxuu Ciise u yimid?


4) Sidee aragtida Markos ee Ciise uga duwan tahay sida adiga  ma malayn Ciise?

Reading 2: Markos 7v14-23

Markaasuu dadkii badnaa haddana u yeedhay oo ku yidhi, I maqla kulligiin oo garta. Ma jiraan wax dibadda jooga oo intay ninka galaan nijaasayn karaa, laakiin waxa isaga ka soo baxa kuwaasaa waxa ninka nijaaseeya. Haddii nin dhego wax lagu maqlo leeyahay ha maqlo.

Markuu dadka ka tegey oo guri galay ayaa xertiisii masaalladii wax ka weyddiisay. Wuxuu iyaga ku yidhi, Idinkuna ma sidaasaad garashola'aan u tihiin? Miyaydnaan garanaynin in waxa dibadda joogaa oo dadka galaa ayan nijaasayn karin? Waayo, qalbigiisa ma galaan, laakiin calooshiisay galaan, oo waxay ku dhacaan meesha lagu saxaroodo. Sidaasuu cuntada oo dhan ku nadiifiyey.

Wuxuuna ku yidhi, Waxa ninka ka soo baxa, kuwaas weeye waxa ninka nijaaseeyaa. Waayo, waxan weeye waxa qalbiga dadka gudihiisa ka soo baxa fikirrada shar leh, iyo galmada xaaraanta ah, iyo tuuganimada, iyo dilidda, iyo damacnimada, iyo sharka, iyo khiyaanada, iyo camal xumaanta, iyo il xun, iyo cayda, iyo kibirka, iyo nacasnimada. Waxyaalahan shar leh oo dhammu gudahay ka soo baxaan oo ninka nijaaseeyaan.

1) Maxaa la yaab leh oo ku saabsan liiska 'xunyada' in Ciise sheegayo?


2) Muxuu Ciise u sheegay inaynu dabiici ahaan nahay?


3) Waxaa laga yaabaa inay nagu adag tahay inaan maqlo waxa Ciise yidhi. Waa maxay sababtu?


4) Sidee bay tani macno u samaynaysaa sababta Ciise mudnaantiisu u tahay cafiska dembiga?

Reading 3: Markos 10v45; 15v33-39

Waayo, Wiilka Aadanahu uma iman in loo adeego laakiin inuu adeego iyo inuu naftiisa dad badan furashadooda u bixiyo... Goortii saacaddii lixaad la gaadhay, dhulka oo dhammu gudcur buu ahaa ilaa saacaddii sagaalaad. Saacaddii sagaalaad Ciise ayaa cod weyn ku dhawaaqay oo yidhi, Eloy, Eloy, lama sabakhtani? taasoo micneheedu yahay, Ilaahayow, Ilaahayow, maxaad ii dayrisay? Kuwa ag taagnaa qaarkood ayaa goortay maqleen yidhi, Eeg, wuxuu u yeedhayaa Eliyaas. Mid baa orday, oo geed isbonji la yidhaahdo khal uga soo buuxshay, oo intuu cawsduur saaray ayuu siiyey inuu cabbo, wuxuuna yidhi, Daaya aannu aragnee inuu Eliyaas yimaado oo soo dejiyo. Markaasaa Ciise cod weyn ku dhawaaqay oo ruuxii bixiyey. 

Markaasaa daahii macbudka kor ilaa hoos laba u kala dillaacay. Kolkaasaa boqol-u-taliyihii oo meel ku toosan taagnaa markuu arkay inuu sidaas ruuxiisii u baxshay, wuxuu yidhi, Runtii, ninkanu wuxuu ahaa Wiilkii Ilaah.

1) Ciise muxuu leeyahay hadaf waa? Tani ma yaab baa?


2) Maxaa dhacaya markii Ciise iskutallaabta lagu qodbay?


3) Maxaad u malaynaysaa inuu Markos nooga sheegayo macbudka laba loo kala jeexjeexay?


4) Notice the soldier's response to what he sees. What is our response to this?

Reading 4: Markos 8v34-38

Goortaasuu dadkii badnaa u yeedhay iyo xertiisiiba oo wuxuu ku yidhi, Mid uun hadduu doonayo inuu iga daba yimaado, ha dayriyo doonistiisa, iskutallaabtiisana ha soo qaato oo ha i soo raaco. Kan doonaya inuu naftiisa badbaadiyo, waa lumin doonaa, laakiin kan naftiisa u lumiya aawaday iyo injiilka aawadii, kaasaa badbaadin doona. Waayo, nin maxay u taraysaa hadduu dunida oo dhan helo oo uu naftiisa lumiyo? Nin muxuu u bixiyaa naftiisa beddelkeeda? Haddaba ku alla kii qarnigan dembiga iyo sinada leh kaga xishooda aniga iyo hadalkaygaba, Wiilka Aadanaha ayaa ka xishoon doona isaga markuu ammaantii Aabbihiis kula yimaado malaa'igaha quduuska ah.

1) Maxay kaaga dhigan tahay inaad "adduunka kasbato"? Waa maxay hamigaaga ugu weyn ee nolosha?


2) Ciise miyuu ballan qaaday in nolosha Masiixiyiinta ay fududaan doonto?


3) Muxuu Ciise u yahay geesi ka wanaagsan oo mudan in la raaco?


4) Hadday wax jiraan, maxaa diidaya inaan raacno Ciise, Halyeyga wanaagsan?

Somali
flag-turkey-flat-design-flag-1497367.jpg
Turkish
(Türkçe)
Reading 1: Mark 2v1-12

Birkaç gün sonra İsa tekrar Kefarnahuma geldiğinde, evde olduğu duyuldu. O kadar çok insan toplandı ki, artık kapının önünde bile duracak yer kalmamıştı. İsa onlara Tanrı sözünü anlatıyordu. Bu arada Ona dört kişinin taşıdığı felçli bir adamı getirdiler. Kalabalıktan Ona yaklaşamadıkları için, bulunduğu yerin üzerindeki damı delip açarak felçliyi üstünde yattığı şilteyle birlikte aşağı indirdiler. İsa onların imanını görünce felçliye, ‹‹Oğlum, günahların bağışlandı›› dedi.

Orada oturan bazı din bilginleri ise içlerinden şöyle düşündüler: ‹‹Bu adam neden böyle konuşuyor? Tanrıya küfrediyor! Tanrıdan başka kim günahları bağışlayabilir?›› Akıllarından geçeni hemen ruhunda sezen İsa onlara, ‹‹Aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz?›› dedi. ‹‹Hangisi daha kolay, felçliye, ‹Günahların bağışlandı› demek mi, yoksa, ‹Kalk, şilteni topla, yürü› demek mi? Ne var ki, İnsanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye...›› Sonra felçliye, ‹‹Sana söylüyorum, kalk, şilteni topla, evine git!›› dedi. Adam kalktı, hemen şiltesini topladı, hepsinin gözü önünde çıkıp gitti. Herkes şaşakalmıştı. Tanrıyı övüyorlar, ‹‹Böylesini hiç görmemiştik›› diyorlardı.

1) Bu hikaye Markos’un İsa'nın kim olduğunu düşündüğü hakkında ne söylüyor?


2) İsa Mesih bu adamın en büyük sorununun ne olduğunu düşünüyor? bu şaşırtıcı mı?


3) Bu hikaye bize İsa'nın NEDEN geldiği hakkında ne söylüyor?


4) Markos'un İsa'ya bakış açısı sizin İsa'yı nasıl hayal ettiğinizden nasıl farklı?

Reading 2: Mark 7v14-23

İsa, halkı yine yanına çağırıp onlara, ‹‹Hepiniz beni dinleyin ve şunu belleyin›› dedi. ‹‹İnsanın dışında olup içine giren hiçbir şey onu kirletemez. İnsanı kirleten, insanın içinden çıkandır.››

İsa kalabalığı bırakıp eve girince, öğrencileri Ona bu benzetmenin anlamını sordular. O da onlara, ‹‹Demek siz de anlamıyorsunuz, öyle mi?›› dedi. ‹‹Dışarıdan insanın içine giren hiçbir şeyin onu kirletemeyeceğini bilmiyor musunuz? Dıştan giren, insanın yüreğine değil, midesine gider, oradan da helaya atılır.›› İsa bu sözlerle, bütün yiyeceklerin temiz olduğunu bildirmiş oluyordu.

İsa şöyle devam etti: ‹‹İnsanı kirleten, insanın içinden çıkandır. Çünkü kötü düşünceler, fuhuş, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefahat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten, insanın yüreğinden kaynaklanır. Bu kötülüklerin hepsi içten kaynaklanır ve insanı kirletir.››

1) İsa Mesih'in bahsettiği 'kötülükler' listesi konusunda şaşırtıcı olan nedir?


2) İsa Mesih, doğal olarak neye benzediğimizi söylüyor?


3) İsa'nın söylediklerini duymakta zorlanabiliriz. Neden sizce?


4) Bu, İsa'nın önceliğinin neden günahı bağışlamak olduğunu anlamamıza nasıl yardımcı olur?

Reading 3: Mark 10v45; 15v33-39

Çünkü İnsanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi...›› 

Öğleyin on ikiden üçe kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Saat üçte İsa yüksek sesle, ‹‹Elohi, Elohi, lema şevaktani›› yani, ‹‹Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?›› diye bağırdı.

Orada duranlardan bazıları bunu işitince, ‹‹Bakın, İlyası çağırıyor›› dediler. Aralarından biri koşup bir süngeri ekşi şaraba batırdı, bir kamışın ucuna takarak İsaya içirdi. ‹‹Dur bakalım, İlyas gelip Onu indirecek mi?›› dedi. Ama İsa yüksek sesle bağırarak son nefesini verdi.

O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağıya yırtılarak ikiye bölündü. İsanın karşısında duran yüzbaşı, Onun bu şekilde son nefesini verdiğini görünce, ‹‹Bu adam gerçekten Tanrının Oğluydu›› dedi.

1) İsa görevinin ne olduğunu söylüyor? Bu şaşırtıcı mı?


2) Markos, İsa çarmıha gerildiğinde neler olduğunu görmemizi istiyor?


3) Sizce, Mark bize tapınağın perdesinin ikiye yırtıldığını neden anlatıyor?


4) Yüzbaşının gördüklerine verdiği cevaba bakın. Bütün bunlara bizim cevabımız nedir?

Reading 4: Mark 8v34-38

Öğrencileriyle birlikte halkı da yanına çağırıp şöyle konuştu: ‹‹Ardımdan gelmek isteyen kendini inkâr etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim ve Müjdenin uğruna yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa, bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? Bu vefasız ve günahkâr kuşağın ortasında, kim benden ve benim sözlerimden utanırsa, İnsanoğlu da, Babası'nın görkemi içinde kutsal meleklerle birlikte geldiğinde o kişiden utanacaktır.››

1) “Dünyayı kazanmak” sizin için ne anlama gelir? Hayattaki en büyük arzularınız nedir?


2) İsa Mesih, Hristiyan yaşamının kolay olacağını vaat ediyor mu?


3) İsa Mesih neden takip edilmeye değer daha iyi bir kahraman?


4) Daha iyi bir kahraman olan İsa Mesih’in peşinden gitmemizi engelleyen şey nedir?

Turkish
ukraine.jpg
Reading 1: Marka 2v1-12

Коли ж Він по кількох днях прийшов знов до Капернауму, то чутка пішла, що Він удома. І зібралось багато, аж вони не вміщалися навіть при дверях. А Він їм виголошував слово. І прийшли ось до Нього, несучи розслабленого, якого несли четверо. А що через народ до Нього наблизитися не могли, то стелю розкрили, де Він був, і пробравши, звісили ложе, що на ньому лежав розслаблений. А Ісус, віру їхню побачивши, каже розслабленому: Відпускаються, сину, гріхи тобі!

Там же сиділи дехто з книжників, і в серцях своїх думали: Чого Він говорить отак? Зневажає Він Бога... Хто може прощати гріхи, окрім Бога Самого? І зараз Ісус відчув Духом Своїм, що вони так міркують собі, і сказав їм: Що таке ви в серцях своїх думаєте? Що легше: сказати розслабленому: Гріхи відпускаються тобі, чи сказати: Уставай, візьми ложе своє та й ходи? Але щоб ви знали, що Син Людський має владу прощати гріхи на землі, каже розслабленому: Тобі Я наказую: Уставай, візьми ложе своє, та й іди у свій дім! І той устав, і негайно взяв ложе, і вийшов перед усіма, так що всі дивувались і славили Бога, й казали: Ніколи такого не бачили ми!

1) Про що нам розповідає ця історія ким Марк вважає Ісуса?


2) Яка, на думку Ісуса, найбільша проблема цієї людини?


3) Про що нам розповідає ця історія чому Ісус прийшов?


4) Чим Маркове бачення Ісуса відрізняється від вашого уявляв Ісуса?

Reading 2: Marka 7v14-23

І Він знову покликав народ і промовив до нього: Послухайте Мене всі, і зрозумійте! Немає нічого назовні людини, що, увіходячи в неї, могло б опоганити її; що ж із неї виходить, те людину опоганює. Коли має хто вуха, щоб слухати, нехай слухає!

А коли від народу ввійшов Він до дому, тоді учні Його запиталися в Нього про притчу. І Він їм відказав: Чи ж і ви розуміння не маєте? Хіба ж не розумієте ви, що все те, що входить іззовні в людину, не може опоганити її? Бо не входить до серця йому, але до живота, і виходить назовні, очищуючи всяку їжу.

А далі сказав Він: Що з людини виходить, те людину опоганює. Бо зсередини, із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстидства, завидющеє око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле це виходить зсередини, і людину опоганює!

1) Що дивного у списку «зла», про який говорить Ісус?


2) На що, за словами Ісуса, ми схожі від природи?


3) Те, що говорить Ісус, нам може бути важко почути. Чому?


4) Як це допомагає нам зрозуміти пріоритет Ісуса прощати гріхи?

Reading 3: Marka 10v45; 15v33-39

Бо Син Людський прийшов не на те, щоб служили Йому, але щоб послужити, і душу Свою дати на викуп за багатьох...

А як шоста година настала, то аж до години дев'ятої темрява стала по цілій землі. О годині ж дев'ятій Ісус скрикнув голосом гучним та й вимовив: Елої, Елої, лама савахтані, що в перекладі значить: Боже Мій, Боже Мій, нащо Мене Ти покинув?

Дехто ж із тих, що стояли навколо, це почули й казали: Ось Він кличе Іллю! А один із них побіг, намочив губку оцтом, настромив на тростину, і давав Йому пити й казав: Чекайте, побачим, чи прийде Ілля Його зняти! А Ісус скрикнув голосом гучним, і духа віддав!...

І в храмі завіса роздерлась надвоє, від верху аж додолу. А сотник, що насупроти Нього стояв, як побачив, що Він отак духа віддав, то промовив: Чоловік Цей був справді Син Божий!

1) Що Ісус каже своє місія є?


2) Що Марк хоче, щоб ми побачили, коли Ісус буде розп’ятий?


3) Чому Марк розповідає нам про те, що завісу храму розірвали надвоє?


4) Подивіться на реакцію солдата на те, що він бачить. Яка наша відповідь на все це?

Reading 4: Marka 8v34-38

І Він покликав народ із Своїми учнями, та й промовив до них: Коли хоче хто йти вслід за Мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого хреста та й за Мною йде! Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто згубить душу свою ради Мене та Євангелії, той її збереже. Яка ж користь людині, що здобуде ввесь світ, але душу свою занапастить? Або що назамін дасть людина за душу свою? Бо хто буде Мене та Моєї науки соромитися в роді цім перелюбнім та грішнім, того посоромиться також Син Людський, як прийде у славі Свого Отця з Анголами святими.

1) Що для вас означає «здобути світ»? Які твої найбільші амбіції в житті?


2) Чи обіцяє Ісус, що християнське життя буде легким?


3) Чому Ісус кращий герой, за яким варто наслідувати?


4) Що заважає нам піти за Ісусом, кращим героєм?

Ukraine
Flag_of_Pakistan.svg.png
Reading 1: Mark 2v1-12

کچھ دنوں کے بعد عیسیٰ کفرنحوم میں واپس آیا۔ جلد ہی خبر پھیل گئی کہ وہ گھر میں ہے۔

    اِس پر اِتنے لوگ جمع ہو گئے کہ پورا گھر بھر گیا بلکہ دروازے کے سامنے بھی جگہ نہ رہی۔ وہ اُنہیں کلامِ مُقدّس سنانے لگا۔

    اِتنے میں کچھ لوگ پہنچے۔ اُن میں سے چار آدمی ایک مفلوج کو اُٹھائے عیسیٰ کے پاس لانا چاہتے تھے۔

    مگر وہ اُسے ہجوم کی وجہ سے عیسیٰ تک نہ پہنچا سکے، اِس لئے اُنہوں نے چھت کھول دی۔ عیسیٰ کے اوپر کا حصہ اُدھیڑ کر اُنہوں نے چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا اُتار دیا۔

    جب عیسیٰ نے اُن کا ایمان دیکھا تو اُس نے مفلوج سے کہا، ”بیٹا، تیرے گناہ معاف کر دیئے گئے ہیں۔“

    شریعت کے کچھ عالِم وہاں بیٹھے تھے۔ وہ یہ سن کر سوچ بچار میں پڑ گئے۔

    ”یہ کس طرح ایسی باتیں کر سکتا ہے؟ کفر بک رہا ہے۔ صرف اللہ ہی گناہ معاف کر سکتا ہے۔“

    عیسیٰ نے اپنی روح میں فوراً جان لیا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، اِس لئے اُس نے اُن سے پوچھا، ”تم دل میں اِس طرح کی باتیں کیوں سوچ رہے ہو؟

    کیا مفلوج سے یہ کہنا آسان ہے کہ ’تیرے گناہ معاف کر دیئے گئے ہیں‘ یا یہ کہ ’اُٹھ، اپنی چارپائی اُٹھا کر چل پھر‘؟

   لیکن مَیں تم کو دکھاتا ہوں کہ ابنِ آدم کو واقعی دنیا میں گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔“ یہ کہہ کر وہ مفلوج سے مخاطب ہوا،

   ”مَیں تجھ سے کہتا ہوں کہ اُٹھ، اپنی چارپائی اُٹھا کر گھر چلا جا۔“

   وہ آدمی کھڑا ہوا اور فوراً اپنی چارپائی اُٹھا کر اُن کے دیکھتے دیکھتے چلا گیا۔ سب سخت حیرت زدہ ہوئے اور اللہ کی تمجید کر کے کہنے لگے، ”ایسا کام ہم نے کبھی نہیں دیکھا!“

1)


2)


3)


4)

Reading 2: Mark 7v14-23

پھر عیسیٰ نے دوبارہ ہجوم کو اپنے پاس بُلایا اور کہا، ”سب میری بات سنو اور اِسے سمجھنے کی کوشش کرو۔

   کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو انسان میں داخل ہو کر اُسے ناپاک کر سکے، بلکہ جو کچھ انسان کے اندر سے نکلتا ہے وہی اُسے ناپاک کر دیتا ہے۔“

   [اگر کوئی سن سکتا ہے تو وہ سن لے۔]

   پھر وہ ہجوم کو چھوڑ کر کسی گھر میں داخل ہوا۔ وہاں اُس کے شاگردوں نے پوچھا، ”اِس تمثیل کا کیا مطلب ہے؟“

   اُس نے کہا، ”کیا تم بھی اِتنے ناسمجھ ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ جو کچھ باہر سے انسان میں داخل ہوتا ہے وہ اُسے ناپاک نہیں کر سکتا؟

   وہ تو اُس کے دل میں نہیں جاتا بلکہ اُس کے معدے میں اور وہاں سے نکل کر جائے ضرورت میں۔“ (یہ کہہ کر عیسیٰ نے ہر قسم کا کھانا پاک صاف قرار دیا۔)

   اُس نے یہ بھی کہا، ”جو کچھ انسان کے اندر سے نکلتا ہے وہی اُسے ناپاک کرتا ہے۔

   کیونکہ لوگوں کے اندر سے، اُن کے دلوں ہی سے بُرے خیالات، حرام کاری، چوری، قتل و غارت،

   زناکاری، لالچ، بدکاری، دھوکا، شہوت پرستی، حسد، بہتان، غرور اور حماقت نکلتے ہیں۔

   یہ تمام بُرائیاں اندر ہی سے نکل کر انسان کو ناپاک کر دیتی ہیں۔“

1)


2)


3)


4)

Reading 3: Mark 10v45; 15v33-39

   کیونکہ ابنِ آدم بھی اِس لئے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اِس لئے کہ خدمت کرے اور اپنی جان فدیہ کے طور پر دے کر بہتوں کو چھڑائے۔“

دوپہر بارہ بجے پور۱ ملک اندھیرے میں ڈوب گیا۔ یہ تاریکی تین گھنٹوں تک رہی۔

   پھر تین بجے عیسیٰ اونچی آواز سے پکار اُٹھا، ”ایلی، ایلی، لما شبقتنی؟“ جس کا مطلب ہے، ”اے میرے خدا، اے میرے خدا، تُو نے مجھے کیوں ترک کر دیا ہے؟“

   یہ سن کر پاس کھڑے کچھ لوگ کہنے لگے، ”وہ الیاس نبی کو بُلا رہا ہے۔“

   کسی نے دوڑ کر مَے کے سرکے میں ایک اسفنج ڈبویا اور اُسے ڈنڈے پر لگا کر عیسیٰ کو چُسانے کی کوشش کی۔ وہ بولا، ”آؤ ہم دیکھیں، شاید الیاس آ کر اُسے صلیب پر سے اُتار لے۔“

   لیکن عیسیٰ نے بڑے زور سے چلّا کر دم چھوڑ دیا۔

   اُسی وقت بیت المُقدّس کے مُقدّس ترین کمرے کے سامنے لٹکا ہوا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک دو حصوں میں پھٹ گیا۔

   جب عیسیٰ کے مقابل کھڑے رومی افسر نے دیکھا کہ وہ کس طرح مرا تو اُس نے کہا، ”یہ آدمی واقعی اللہ کا فرزند تھا!“

 

1)


2)


3)


4)

Reading 4: Mark 8v34-38

پھر اُس نے شاگردوں کے علاوہ ہجوم کو بھی اپنے پاس بُلایا۔ اُس نے کہا، ”جو میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنے آپ کا انکار کرے اور اپنی صلیب اُٹھا کر میرے پیچھے ہو لے۔

   کیونکہ جو اپنی جان کو بچائے رکھنا چاہے وہ اُسے کھو دے گا۔ لیکن جو میری اور اللہ کی خوش خبری کی خاطر اپنی جان کھو دے وہی اُسے بچائے گا۔

   کیا فائدہ ہے اگر کسی کو پوری دنیا حاصل ہو جائے، لیکن وہ اپنی جان سے محروم ہو جائے؟

   انسان اپنی جان کے بدلے کیا دے سکتا ہے؟

   جو بھی اِس زناکار اور گناہ آلودہ نسل کے سامنے میرے اور میری باتوں کے سبب سے شرمائے اُس سے ابنِ آدم بھی اُس وقت شرمائے گا جب وہ اپنے باپ کے جلال میں مُقدّس فرشتوں کے ساتھ آئے گا۔“

1)


2)


3)


4)

Urdu
ir-flag.jpg
Reading 1: Mark 2v1-12

بعد از چند روز عیسی به كفرناحوم برگشت و به همه خبر رسید كه او در منزل است. عدّهٔ زیادی در آنجا جمع شدند، به طوری که حتّی در جلوی در خانه هم جایی نبود و عیسی پیام خود را برای مردم بیان می‌کرد. عدّه‌ای مرد مفلوجی را كه به وسیلهٔ چهار نفر حمل می‌شد، نزد او آوردند. امّا به علّت زیادی جمعیّت، نتوانستند او را نزد عیسی بیاورند. پس سقف اتاقی را كه عیسی در آنجا بود، برداشتند و وقتی آنجا را باز كردند مرد مفلوج را درحالی‌که روی تشک خود خوابیده بود، پایین گذاشتند. عیسی وقتی ایمان ایشان را دید، به مرد مفلوج گفت: «ای فرزند، گناهان تو آمرزیده شد.» چند نفر از علمای یهود كه آنجا نشسته بودند، پیش خود فكر كردند: «چرا این شخص چنین می‌گوید؟ این كفر است. چه کسی جز خدا می‌تواند گناهان را بیامرزد؟» عیسی فوراً فهمید آنها چه افكاری در دل خود دارند. پس به آنها فرمود: «چرا چنین افكاری را در دل خود راه می‌دهید؟ آیا به این مفلوج گفتن 'گناهانت آمرزیده شد' آسانتر است یا گفتن 'برخیز تشک خود را بردار و راه برو'؟ امّا تا شما بدانید که پسر انسان در روی زمین حق آمرزیدن گناهان را دارد.» به آن مفلوج فرمود: «به تو می‌گویم برخیز، تشک خود را بردار و به خانه برو.» او برخاست و فوراً تشک خود را برداشت و

در برابر چشم همه خارج شد. همه بسیار تعجّب كردند و خدا را حمدكنان می‌گفتند: «ما تا به حال چنین چیزی ندیده‌ایم.»

این داستان در مورد اینکه از نظر مرقس عیسی چه کسی است چه به ما می‌گوید؟

عیسی فکر می‌کند بزرگترین مشکل این مرد چیست؟ آیا این تعجب‌آور است؟

این داستان در مورد چرایی آمدن عیسی چه به ما می‌گوید؟

دیدگاه مرقس نسبت به عیسی چه تفاوتی با تصور شما از عیسی دارد؟

Reading 2: Mark 7v14-23

عیسی بار دیگر مردم را نزد خود خواند و به آنها فرمود: «همه به من گوش بدهید و این را بفهمید: چیزی نیست كه از خارج وارد وجود انسان شود و او را ناپاک سازد. آنچه آدمی را ناپاک می‌کند چیزهایی است كه از وجود او صادر می‌شود. [ هرکس گوش شنوا دارد، بشنود.]» وقتی عیسی از نزد مردم به خانه رفت، شاگردان دربارهٔ این مَثَل از او سؤال كردند به ایشان فرمود: «آیا شما هم مثل دیگران كودن هستید؟ آیا نمی‌دانید هرچیزی كه از خارج وارد وجود انسان شود، نمی‌تواند او را ناپاک سازد؟ چون به قلب او وارد نمی‌شود، بلكه داخل معده‌اش می‌شود و از آنجا به مزبله می‌ریزد.» به این ترتیب عیسی تمام غذاها را پاک اعلام كرد. عیسی به سخن خود ادامه داده گفت: «آنچه كه آدمی را ناپاک می‌سازد، چیزی است كه از وجود او صادر می‌شود. چون افكار بد، از دل بیرون می‌آید یعنی فسق، دزدی، آدمكشی، زنا،

طمع، خباثت، فریب، هرزگی، حسادت، تهمت خودبینی و حماقت، اینها همه از درون بیرون می‌آیند و انسان را ناپاک می‌سازند.»

چه چیزی در مورد لیست "شرارت"هایی که عیسی برمی‌شمارد شگفت‌انگیز است؟

عیسی می گوید که ما به طور طبیعی شبیه چه چیزی هستیم؟

ممکن است شنیدن آنچه عیسی می گوید برایمان سخت باشد. چرا؟

اینکە بفهمیم چرا اولویت عیسی بخشیدن گناه است، چە کمکی بە ما می‌کند؟

Reading 3: Mark 10v45; 15v33-39

چون پسر انسان نیامده است تا خدمت کرده شود، بلكه تا به دیگران خدمت كند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد.»
در وقت ظهر، تاریکی تمام آن سرزمین را فراگرفت و تا سه ساعت ادامه داشت. در ساعت سه بعد از ظهر، عیسی با صدای بلند گفت: «ایلی، ایلی لما سبقتنی؟» یعنی «خدای من، خدای من، چرا مرا ترک كردی؟» بعضی از حاضران وقتی این را شنیدند، گفتند: «نگاه كنید! او الیاس را صدا می‌کند!» یکی از آنها دوید و اسفنجی را از شراب تُرشیده پُر كرد و روی نی گذاشت و به او داد تا بنوشد و گفت: «بگذارید ببینم، آیا الیاس می‌آید تا او را پایین بیاورد؟» عیسی فریاد بلندی كشید و جان داد. پردهٔ اندرون مقدّس معبد بزرگ از بالا تا پایین دو تكه شد. سروانی كه در مقابل عیسی ایستاده بود، وقتی چگونگی مرگ او را دید، گفت: «حقیقتاً این مرد پسر خدا بود.»

عیسی می گوید مأموریت او چیست؟ آیا این تعجب‌آور است؟

مرقس می‌خواهد وقتی عیسی به صلیب کشیده می‌شود چە واقعە‌ای را ببینیم؟

به نظر شما چرا مرقس دوپاره شدن پرده معبد را به ما می‌گوید؟

به واکنش سرباز نسبت به آنچه می‌بیند نگاه کنید. واکنش ما نسبت به این همه چیست؟

Reading 4: Mark 8v34-38

پس عیسی مردم و همچنین شاگردانش را نزد خود خواند و به ایشان فرمود: «اگر كسی بخواهد از من پیروی كند، باید خود را فراموش كرده، صلیب خود را بردارد و به دنبال من بیاید. زیرا هرکه بخواهد جان خود را حفظ كند، آن را از دست خواهد داد، امّا هرکه به‌خاطر من و انجیل جان خود را فدا كند، آن را نجات خواهد داد. چه سود دارد كه آدم تمام جهان را ببرد امّا جان خود را ببازد؟ و انسان چه می‌تواند بدهد تا جان خود را باز یابد؟ بنابراین، هرکه از من و تعالیم من در این زمانهٔ گناه‌آلود و

فاسد عار داشته باشد، پسر انسان هم در وقتی‌که در جلال پدر خود با فرشتگان مقدّس می‌آید، از او عار خواهد داشت.»

"به دست آوردن دنیا" برای شما چه معنایی دارد؟ بزرگترین جاه‌طلبی‌های شما در زندگی چیست؟

آیا عیسی وعده می‌دهد که زندگی مسیحی آسان خواهد بود؟

چرا عیسی قهرمان بهتری است که ارزش دنبال کردن را دارد؟

چه چیزی ممکن است ما را از پیروی از عیسی، قهرمان بهتر، باز دارد؟ 

Farsi
flag-of-spain.jpg
Spanish
(Español)
Reading 1: Marcos 2v1-12

Después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaúm. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta; y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico, que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba y, a través de la abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico:

—Hijo, tus pecados te son perdonados.

Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí: «¿Por qué habla este de ese modo? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios?»

Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les preguntó:

—¿Por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: “Tus pecados te son perdonados”, o decirle: “Levántate, toma tu camilla y anda”? Pues para que sepáis que el Hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados —dijo al paralítico—: A ti te digo: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.

Entonces él se levantó y, tomando su camilla, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo:

—Nunca hemos visto tal cosa.

1) ¿Qué nos dice esta historia acerca de quién cree Marcos que es Jesús?

2) ¿Cuál cree Jesús que es el mayor problema de este hombre? ¿Es eso sorprendente?

3) ¿Qué nos dice esta historia acerca de por qué ha venido Jesús?

4) ¿En qué se diferencia la visión de Marcos de Jesús de cómo imaginabas a Jesús?

Reading 2: Marcos 7v14-23

Llamando a sí a toda la multitud, les dijo:

—Oídme todos y entended: Nada hay fuera del hombre que entre en él, que lo pueda contaminar; pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga.

Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo:

—¿También vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que nada de fuera que entra en el hombre lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina?

Esto decía, declarando limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre.

1) ¿Qué tiene de sorprendente la lista de “males” que menciona Jesús?

2) ¿Cómo dice Jesús que somos naturalmente?

3) Puede que encontremos difícil escuchar lo que dice Jesús. ¿Por qué?

4) ¿Cómo ayuda esto a entender por qué la prioridad de Jesús es perdonar el pecado?

Reading 3: Marcos 10v45; 15v33-39

... porque el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos.

Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo:

—¡Eloi, Eloi!, ¿lama sabactani? (que significa: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”).

Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo:

—Mirad, llama a Elías.

Corrió uno y, empapando una esponja en vinagre, la puso en una caña y le dio a beber, diciendo:

—Dejad, veamos si viene Elías a bajarlo.

Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del Templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo:

—¡Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios!

1) ¿Cuál dice Jesús que es su misión? ¿Es esto sorprendente?

2) ¿Qué quiere Marcos que veamos que sucede cuando Jesús es crucificado?

3) ¿Por qué crees que Marcos nos dice que la cortina del templo se rasgó en dos?

4) Mira la respuesta del soldado a lo que ve. ¿Cuál es nuestra respuesta a todo esto?

Reading 4: Marcos 8v34-38

Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo:

—Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará, porque ¿de qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo, si pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?

Por tanto, el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.

1) ¿Qué significaría para ti “ganar el mundo”? ¿Cuáles son tus mayores ambiciones en la vida?

 

2) ¿Jesús promete que la vida cristiana será fácil?

3) ¿Por qué Jesús es un mejor héroe que vale la pena seguir?

4) En todo caso, ¿qué nos impide seguir a Jesús, el mejor héroe?

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Spanish
bottom of page